Αγορά ενυδρείων

Ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεσαι μπορείς να αγοράσεις και έναν συγκεκριμένο αριθμό ενυδρείων.
Το παρακάτω πινακάκι δείχνει πόσα ενυδρεία μπορείς να αγοράσεις στο επίπεδο που βρίσκεσαι.
Εικόνα