Εκπαίδευση ζευγαρώματος ψαριών

Η εκπαίδευση του ζευγαρώματος των ψαριών μπορεί να ταξινομηθεί σε 5 κατηγορίες: Πολύ εύκολο, Εύκολο, Μεσαίο, Δύσκολο, Πολύ Δύσκολο.
Σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες οι απαιτήσεις τόσο χρονικά, όσο και στα Α$/κέρματα αυξάνονται.
Στους πίνακες που ακολουθούν μέσα στα spoiler δίνουν συνοπτικά, με βάση την ταξινόμηση που αναφέραμε παραπάνω, το χρόνο και το κόστος της εκπαίδευσής τους.
Σημείωση!!! Η εκπαίδευση γίνεται μόνο μία φορά.


Πολύ εύκολο

Εικόνα

 

Εύκολο
Εικόνα

 

Μεσαίο
Εικόνα

 

Δύσκολο
Εικόνα

 

Πολύ δύσκολο
Εικόνα