Επίπεδα

Η στήλη "Λίμνη" είναι πάντα το όνομα της λίμνης, το οποίο είναι το χαμηλότερο στο απαιτούμενο επίπεδο.
Φυσικά, το ίδιο είδος μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες λίμνες.
ΕικόναΕικόνα