Ο Μάγος

Ο Μάγος

Αν ενεργοποίησες τη στάση λεωφορείου για να πας στο δεύτερο χωριό, θα βρεις το μάγο εκεί, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο μάγος δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ή να αγοραστεί. Είναι τόσο ευγενικός που έκανε τόσο δρόμο από το παιχνίδι μας Upologus στο Free Aqua Zoo για να σου προσφέρει τις δυνάμεις του.

Και ποιες είναι αυτές; Λοιπόν, μια φορά τη μέρα, θα μπορείς να τον βάλεις να μαγέψει μια λίμνη της επιλογής σου. Αυτό θα σου επιτρέπει να ψαρέψεις εκεί 5 φορές, χωρίς να πιάνεις τούβλα ή σκουπίδια. Αν θέλεις να κάνει τα μαγικά του ξανά, θα σου κοστίσει 2 Κέρματα τη 2η φορά, η τιμή θα διπλασιάζεται (2,4,8,16 Κέρματα κλπ).
Προσοχή! το μαγικό αυτό θα χαθεί, με το που αποσυνδεθείς!

Εικόνα