Πόντοι εμπειρίας (XP)
Πώς παίρνω πόντους εμπειρίας (XP) και σε τί χρησιμεύουν;

Χρειάζεσαι πόντους εμπειρίας για να ανέβεις επίπεδο και να πάρεις καλύτερα παιχνίδια, κτίρια και διακοσμητικά για το λούνα παρκ σου.

Θα πάρεις πόντους εμπειρίας:
 
  • Επισκευάζοντας, συντηρώντας τα παιχνίδια
  • Με το τροχό της τύχης
  • Καθαρίζοντας σκουπίδια
  • Ποτίζοντας φυτά
  • Βάζοντας αντικείμενα στο πάρκο σου
  • Μαζεύοντας πόρους
  • Βοηθώντας φίλους σου
  • Ολοκληρώνοντας καθήκοντα ή καθήκοντα ιστορίας
  • Ολοκληρώνοντας επιτεύγματα
  • Ερευνώντας και αναβαθμίζοντας παιχνίδια