Εγκαταστάσεις Βιοκαυσίμων / Βιοκαύσιμα


ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Από το επίπεδο 40 ξεκλειδώνονται οι Εγκαταστάσεις Βιοκαυσίμων. Το κτίριο αυτό μπορεί να ανεγερθεί μόνο μία φορά και να χτιστεί στα αγροκτήματα 1, 2, 3, 4.
Το κόστος του ανέρχεται στo ποσό των 421.500,00 pD.
 Τ

 

Μπορεί να χτιστεί είτε σε οικόπεδο απλό, είτε σε οικόπεδο premium.
Αλλά προσοχή! Ένα κτίριο οικοπέδου premium δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς λογαριασμό premium. Αν χτιστεί σε τέτοιο οικόπεδο θα είναι διαθέσιμο μόνο όταν και όσο θα έχετε ενεργοποιημένο τον premium λογαριασμό σας!

 

Για να παράξεις βιοκαύσιμα θα πρέπει να πατήσεις πάνω σε μια ανοιχτή θέση. Αρχικά έχεις μία ανοιχτή, αλλά αργότερα μπορείς να ξεκλειδώσεις κι άλλες!

 

 

 

Στο παραθυράκι που σου ανοίγει σού δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις το προϊόν

και την ποσότητα.


Για να ξεκινήσει η παραγωγή πρέπει να γεμίσεις τελείως το δοχείο.

Τα προϊόντα με υψηλότερους πόντους γεμίζουν τη δεξαμενή γρηγορότερα.

Σύλλεξε τα Βιοκαύσιμα όταν ο χρόνος παραγωγής έχει εξαντληθεί.

Θα λάβεις κι εσύ Δείγματα Βιοκαυσίμων!

Σημείωση: Χρησιμοποίησε Δείγματα Βιοκαυσίμων για να αναβαθμίσεις τις θέσεις στις Εγκαταστάσεις Βιοκαυσίμων ώστε να ξεκλειδώσεις περισσότερα φυτά και να τα χρησιμοποιήσεις για την παραγωγή Βιοκαυσίμου σε αυτήν την υποδοχή. Αναβαθμίζοντας την υποδοχή θα σου επιτρέψει, επιπλέον,να παράγεις περισσότερο Βιοκαύσιμο και να κερδίσεις περισσότερα Κουπόνια Βιοκαυσίμων.

 

Μπορείς να πάρεις τις παρακάτω αμοιβές...

Αμοιβές

Παραγωγή 500 βιοκαύσιμου
Παραγωγή 1,000 βιοκαύσιμου
Παραγωγή 5,000 βιοκαύσιμου
Σύλλεξε 10,000 Δείγματα Βιοκαυσίμων
Σύλλεξε 50,000 Δείγματα Βιοκαυσίμων
Σύλλεξε 1,000,000 Δείγματα Βιοκαυσίμων
Βάλε μια θέση βιοκαυσίμων στο υψηλότερο επίπεδο
Φτάσε τις Εγκαταστάσεις Βιοκαυσίμων στο Επίπεδο 10