Αίτηση ενός νέου κωδικού
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λογαριασμό upjers σου για να συνδεθείς σε όλα τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα με αυτό το λογαριασμό. Αν ξεχάσεις το κωδικό σου, μπορείς να ζητήσεις ένα νέο εδώ. Παρακαλούμε βάλε τη διεύθυνση email που χρησιμοποίησες για να γραφτείς εδώ. Θα σου στείλουμε ένα link το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ένα νέο κωδικό. Αυτός ο κωδικός θα ισχύει για όλα τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα με το λογαριασμό σου upjers και αυτή τη διεύθυνση email.