Επίπεδα / Λίστα Επιπέδων

Για να ανέβεις επίπεδο, πρέπει να μαζέψεις πόντους (πόντους εμπειρίας). Για κάθε επίπεδο, θα πρέπει να φτάσεις κάποιους πόντους.Μπορείς να το δεις αυτό στη παρακάτω λίστα. Μόλις φτάσεις ένα νέο επίπεδο, θα πάρεις ένα αριθμό ζωο-δολαρίων. Με μερικά επίπεδα, μπορεί να πάρεις ακόμα και ένα δώρο.
 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΝΤΟΙ ΖΩΟΔΟΛΑΡΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ
Επίπεδο 2 1,000 2,000 Χάλκινος ενισχυτής
Επίπεδο 3 3,000 2,000 -
Επίπεδο 4 6,000 2,000 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 5 10,000 2,100 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 6 15,000 2,100 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 7 21,000 2,100 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 8 28,000 2,100 -
Επίπεδο 9 36,000 2,200 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 10 48,300 2,200 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 11 68,100 2,000 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 12 89,400 2,300 -
Επίπεδο 13 112,400 2,300 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 14 137,100 2,400 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 15 163,600 2,500 -
Επίπεδο 16 192,200 2,500 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 17 223,000 2,600 -
Επίπεδο 18 256,100 2,600 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 19 291,700 2,700 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 20 330,000 2,800 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 21 371,300 2,900 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 22 415,700 3,000 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 23 463,400 3,100 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 24 514,900 3,200 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 25 570,200 3,300 -
Επίπεδο 26 629,700 3,400 Χάλκινος ενισχυτής
Επίπεδο 27 693,800 3,500 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 28 762,700 3,600 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 29 836,900 3,700 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 30 946,900 3,800 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 31 1,109,200 3,900 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 32 1,348,600 4,000 -
Επίπεδο 33 1,701,700 4,200 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 34 2,222,500 4,300 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 35 2,990,700 4,500 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 36 4,123,800 4,600 Χάλκινος ενισχυτής
Επίπεδο 37 5,795,100 4,700 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 38 8,260,300 4,900 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 39 11,896,500 5,000 -
Επίπεδο 40 17,259,900 5,200 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 41 25,170,900 5,400 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 42 36,839,600 5,500 -
Επίπεδο 43 54,050,900 5,700 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 44 79,262,200 5,900 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 45 104,723,500 6,100 -
Επίπεδο 46 130,434,800 6,300 Χάλκινος ενισχυτής
Επίπεδο 47 156,396,100 6,500 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 48 182,607,400 6,700 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 49 209,068,700 6,900 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 50 235,780,000 7,100 Χρυσός ενισχυτής
Επίπεδο 51 262,741,300 7,300 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 52 289,952,600 7,400 Ασημένιος ενισχυτής
Επίπεδο 53 317,413,900 7,700 Δώρο φιλίας
Επίπεδο 54 345,125,200 7,900 -
Επίπεδο 55 373,086,500 8,100 Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 56 401397800 - -
Επίπεδο 57 430009100 - -
Επίπεδο 58 458920400 - Δώρο Φιλίας
Επίπεδο 59 488131700 - -
Επίπεδο 60 517643000 - Τυχαία κάρτα
Επίπεδο 61 547454300 - -
Επίπεδο 62 577565600 - Χρυσός ενισχυτής
Επίπεδο 63 607976900 - -
Επίπεδο 64 638688200 - -
Επίπεδο 65 669699500 - Τυχαία κάρτα