Επίπεδα

Για να ανεβείτε ένα επίπεδο, θα πρέπει να συλλέξετε πόντους. Για κάθε επίπεδο θα πρέπει να φθάσετε ένα ορισμένο όριο πόντων, όπως θα δείτε στην παρακάτω λίστα. Μόλις ανεβείτε ένα επίπεδο, θα σας πιστωθεί ένα ορισμένο ποσό ταλίρων, ράβδων χρυσού και σε μερικές περιπτώσεις ένα δώρο επιπλέον.
 

ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδα Πόντοι Τάλιρα Ράβδοι Χρυσού  Ανταμοιβή
Επίπεδο 2 500 2000 1 Χάλκινος Ενισχυτής 
Επίπεδο 3 1.500 2000 1 -
Επίπεδο 4 3.000 2000 1 Τυχαία κάρτα Εικόνα, Σεντούκι Θησαυρού 
Επίπεδο 5 5.500 2100 1 Δώρο φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 6 9.000 2100 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 7 13.500 2100 1 -
Επίπεδο 8 19.000 2200 1 -
Επίπεδο 9 25.500 2200 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 10 33.000 2200 1 Ασημένιος Ενισχυτής Εικόνα
Επίπεδο 11 43.800 2300 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 12 59.000 2200 1 -
Επίπεδο 13 75.700 2400 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 14 93.900 2500 1 -
Επίπεδο 15 113.700 2500 1 -
Επίπεδο 16 134.900 2600 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 17 157.600 2600 1 -
Επίπεδο 18 181.800 2700 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 19 207.500 2800 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 20 234.700 2900 1 Ασημένιος Ενισχυτής Εικόνα
Επίπεδο 21 267.000 3000 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 22 306.000 3100 1 -
Επίπεδο 23 354.000 3200 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 24 413.000 3300 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 25 485.000 3400 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 26 573.000 3500 1 Χάλκινος Ενισχυτής 
Επίπεδο 27 681.000 3600 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 28 813.000 3700 1 -
Επίπεδο 29 975.000 3800 1 -
Επίπεδο 30 1.173.000 3900 1 Ασημένιος Ενισχυτής Εικόνα
Επίπεδο 31 1.416.000 3900 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 32 1.714.000 4000 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 33 2.079.000 4200 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 34 2.526.000 4300 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 35 3.073.000 4500 1 -
Επίπεδο 36 3.743.000 4600 1 Χάλκινος Ενισχυτής 
Επίπεδο 37 4.564.000 4700 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 38 5.570.000 4900 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 39 6.802.000 5000 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 40 8.311.000 5200 1 Ασημένιος Ενισχυτής Εικόνα
Επίπεδο 41 10.160.000 5400 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 42 12.425.000 5500 1 -
Επίπεδο 43 15.200.000 5700 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 44 18.599.000 5900 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 45 22.763.000 6100 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα
Επίπεδο 46 27.864.000 6200 1 Χάλκινος Ενισχυτής 
Επίπεδο 47 34.112.000 6400 1 -
Επίπεδο 48 41.766.000 6600 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 49 51.142.000 6800 1 -
Επίπεδο 50 62.628.000 7000 1 -
Επίπεδο 51 74.628.000 7200 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 52 86.628.000 7400 1 -
Επίπεδο 53 98.628.000 7600 1 Τυχαία Κάρτα Εικόνα
Επίπεδο 54 110.628.000 7800 1 -
Επίπεδο 55 122.628.000 8100 1 Δώρο Φιλίας Εικόνα