Παραγωγή προϊόντων απο Παγκόσμια θαύματα

Παγκόσμιο Θαύμα! Δίνεις το τάλιρο και παίρνεις το "θαύμα" :lol:
 

  • Τα παγκόσμια θαύματα που παράγουν αγαθά είναι:

  • Η λίμνη πέστροφας
  • Η λίμνη κυπρίνων
  • Η λίμνη χελιών
  • Το μελισσοκομείο
  • Η καλύβα κυνηγιού
  • Η καλύβα αναζήτησης τρούφας
  • Η καλύβα ξυλοκόπου


Ας δούμε παρακάτω αναλυτικότερα τί ακριβώς μπορούμε να παράγουμε.... ;)
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΑΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΒΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εικόνα
Εικόνα5,000ΤΆΛΙΡΑ
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα11,250ΤΑΛΙΡΑ
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα20,000ΤΑΛΙΡΑ
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα4,400ΤΑΛΙΡΑ
Εικόνα
ΕικόναΕικόνα
Εικόνα
Εικόνα
mlf_kaluva_kunigiou
Εικόνα6,900ΤΑΛΙΡΑ
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα12,000ΤΑΛΙΡΑ
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα